Netia otrzymała od UOKiK-u bezwarunkową zgodę na przejęcie Telefonii Dialog.